Descàrregues

Manuals d'instal·lació

Tanques de PVC

Dins del pal de PVC podem trobar dos tipus de suport: cargolat i encastat. El suport cargolat  és més fàcil d'instal·lar i garantim que aguanta el vent amb tanques de fins a 130 cm d'altura. Per sobre d'aquesta altura es recomana utilitzar el suport encastat. El preu és el mateix.