Com prendre mesures

Quan prenguis mesures tingues en compte que...

  • Convé ser precís, però sense posar-se nerviós. No ve d'1 mm, ni de 3. En general n'hi ha prou d'especificar les mesures amb una precisió de mig centímetre (5 mm).
  • Si no són trams rectes, sempre ajuda que ens enviïs un croquis (malgrat que el dibuix no sigui el teu fort), o inclús fotografies del lloc, on es vegin els punts complicats.
  • Si acceptes el pressupost, abans de fabricar res t'enviem un croquis a escala per a confirmar-ho.
  • Un cop que hagis rebut la tanca, durant la instal·lació es poden corregir errors de mesurament de fins a 1 cm per cada metre. I si amb això no n'hi ha prou, amb una serra de mà es poden tallar els llistons de l'últim mòdul a una mida més curta, per exemple.

Per a un tram recte, medeix la màxima cota lliure que hagi d'ocupar la tanca, i l'altura de la tanca. Tingues en compte si hi ha algun objecte que limiti l'altura de la tanca.

Per a un tram en "L" a sobre d'un mur, medeix la màxima longitud de cada costat i l'amplada del mur. Nosaltres ja ens ocuparem dels càlculs perquè la tanca segueixi la línia central del mur.

Per a un tram en "U", segueix el concepte del tram en "L". Comprova que l'amplada del mur és el mateix en cada tram.

Per a un típic tram de mur en escala, simplement medeix la longitud de la part plana de cada graó, i també el salt d'altura de cada graó.