Com prendre mesures

Quan prenguis mesures tingues en compte que...

  • Convé ser precís, però sense posar-se nerviós. No ve d'1 mm, ni de 3. En general n'hi ha prou d'especificar les mesures amb una precisió de mig centímetre (5 mm).
  • Si no són trams rectes, sempre ajuda que ens enviïs un croquis (malgrat que el dibuix no sigui el teu fort), o inclús fotografies del lloc, on es vegin els punts complicats.
  • No et preocupis de les distàncies entre suports. Nosaltres fem la distribució dels suports en cada tram per tal que tots els mòduls d'un mateix tram siguin iguals. La distància màxima entre eixos de suports es de 158 cm per als llistons de PVC i 200 cm per als llistons d'alumini.
  • Si acceptes el pressupost, abans de fabricar res t'enviem un croquis a escala per a confirmar-ho.
  • Un cop que hagis rebut la tanca, durant la instal·lació es poden corregir errors de mesurament de fins a 1 cm per cada metre. I si amb això no n'hi ha prou, amb una serra de mà es poden tallar els llistons de l'últim mòdul a una mida més curta, per exemple.

Per a un tram recte, medeix la màxima cota lliure que hagi d'ocupar la tanca, i l'altura de la tanca. Tingues en compte si hi ha algun objecte que limiti l'altura de la tanca.

Per a un tram en "L" a sobre d'un mur, medeix la màxima longitud de cada costat i l'amplada del mur. Nosaltres ja ens ocuparem dels càlculs perquè la tanca segueixi la línia central del mur.

Per a un tram en "U", segueix el concepte del tram en "L". Comprova que l'amplada del mur és el mateix en cada tram.

Per a un típic tram de mur en escala, simplement medeix la longitud de la part plana de cada graó, i també el salt d'altura de cada graó.